Welcome To Cig4earth

 

 

  หน้าแรก                 ซื้อสินค้า                  รู้จักอุปกรณ์                 เทียบแต่ละรุ่น                 ติดต่อเรา

ขออนุญาตไม่จำหน่ายสินค้าให้แก่เด็กและเยาวชนที่อายุยังไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ cig4earth.comไม่ได้สนับสนุนให้มีการสูบบุหรี่แต่อย่างใด ดังนั้นสินค้าจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่หรือเลิกไม่ได้และต้องการความปลอดภัยมากกว่าบุหรี่เดิมมากขึ้นเท่านั้น                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Menu

 

- การสูบบุหรี่ฆ่าคุณได้
  ในทุกๆปี ชาวออสเตรเลียจำนวนประมาณ 19000 คน ตายด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับ
  การสูบบุหรี่ ประมาณ 1 ใน 2 ของผู้สูบบุหรี่จะตายด้วยบุหรี่ ครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้
  จะตายขณะอยู่ในวัยกลางคนเท่านั้น
  - บุหรี่เต็มไปด้วยยาพิษ

ในบุหรี่มีสารต่างๆมากกว่า 4000 ชนิด นอก
เหนือจาก ทาร์ยังมีก๊าซคาร์บอน
มอนอกไซด์ (เหมือนในไอเสียของรถยนต์) 
แอมโมเนีย (พบได้ในน้ำยาล้างห้องน้ำ)      
และสารอาซีนิค (สารหนู) อย่างน้อยสารเคมี 
43 ชนิดในบุหรี่สามารถทำให้เกิดโรคมะเร็ง
ที่ปอด คอ ปาก กระเพาะปัสสาวะ  และตับ ควันบุหรี่ยังทำให้เกิดมะเร็งในส่วนต่างๆได้อีก
มากมาย

ทาร์ จะเคลือบปอดของคุณเหมือนเขม่าในปล่องควัน หรือท่อไอเสียรถยนต์ และ
ทำให้เกิดมะเร็ง ผู้สูบบุหรี่ 20 มวนต่อวัน จะสูดทาร์เข้าไปประมาณ 1 ถ้วย (210
กรัม) ใน 1 ปี กาสูบบุหรี่ที่มีทารืต่ำจะช่วยได้ไม่มาก เนื่องจากผู้สูบบุหรี่จะอัดควัน
ฃนานขึ้นและทาร์จะลงลึกไปในปอดมากขึ้นกว่าเดิม
คาร์บอนมอนอกไซด์ ทำให้กล้ามเนื้อสมองและเนื้อเยื่อในร่างกายขาดออกซิเจน
ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ร่างกายของคุณ โดยเฉพาะหัวใจจะทำงานหนักขึ้นเพื่อ
พยายามป้อนออกซิเจนให้กับร่างกาย นานปีเข้าปอดของคุณจะโป่งพองและทำให้
อากาศผ่านเข้าไปในปอดได้น้อยลง ยิ่งทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนเพิ่มเข้าไปอีก

  - การสูบบุหรี่ทำให้เกิดโรค
  การสูบบุหรี่เป็นการฆ่าตัวตายอย่างช้าๆการสะสมนี้จะทำให้ร่างกายคุณทุกข์
  ทรมานนานเป็นปีๆ โรคที่พบได้บ่อย เช่น
โรคถุงลมโป่งพอง เป็นโรคที่ค่อยๆกัดกินปอดของท่าน
อย่างช้าๆ คนที่เป็นโรคถุงลมโป่งพองจะเป็นโรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจเรื่อยๆ ไม่หายและต้องทนทุกข์ทรมาน
จากปอดและหัวใจล้มเหลว
มะเร็งปอด เกิดเนื่องจากสารทาร์ในควันบุหรี่ คนสูบบุหรี่
มีสถิติการตายด้วยโรคนี้มากกว่าคนปกติถึง 10 เท่า

โรคหัวใจ และหัวใจวาย ก็พบได้บ่อยกว่าในผู้สูบบุหรี่ 
การสูบบุหรี่ทำให้เส้นเลือดตีบตันซึ่งทำให้เกิดหัวใจวาย 
การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของหัวใจวาย 1 ใน 5 ราย ใน
วัยรุ่น 3 ใน 4 รายที่หัวใจวายเกิดจากการสูบบุหรี่

ผลเสียต่างๆจากการสูบบุหรี่ซึ่งถ้าคุณเปลี่ยนมาใช้ Cig4earth ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปทันทีเนื่องจาก

Cig4earth ไม่มีสารทาร์และควันพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเหมือนกับบุหรี่ปกติ

พิษร้ายจากควันบุหรี่ในแบบปกติซึ่ง Cig4earth ได้ผลิตมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเพาะ      

การสูบบุหรี่นั้นนอกจากจะมีผลต่อผู้สูบ
โดยตรงแล้ว ยังทำให้ผู้อื่นที่อยู่ในระยะ
ของควันบุหรี่สูดเอาพิษจากควันบุหรี่เข้า
ไปด้วย ทำให้เกิดอันตรายได้เช่นเดียว
กับผู้สูบบุหรี่ ซึ่งผลกระทบของบุหรี่ที่มีผลต่อคนข้างเคียงพอสรุปได้ดังนี้
1. เด็ก การสูบบุหรี่ของคนในครอบครัว ทำให้เด็กป่วยด้วยโรคหลอดลม
    อักเสบ ปอดบวม หอบหืด หูอักเสบเพิ่มมากขึ้น
2. หญิงมีครรภ์ หญิงมีครรภ์สูบบุหรี่ จะทำให้น้ำหนักตัวในขณะตั้งครรภ์
    เพิ่มน้อยกว่าปกติ และมีโอกาสแท้ง คลอดก่อนกำหนด ตกเลือดในระหว่าง
    คลอด และหลังคลอดมากเป็น 2 เท่าของหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้สูบบุหรี่
    นอกจากนั้นยังทำให้เกิดภาวะรกเกาะต่ำ และรกลอกตัวก่อนกำหนดมากขึ้น
   ลูกที่คลอดจากแม่ที่สูบบุหรี่ อาจมีน้ำหนักและความยาวตัวน้อยกว่าปกติ 
   พัฒนาการทางด้านสมองช้ากว่าเด็กปกติ อาจมีความผิดปกติทางด้านระบบ
   ประสาท ระบบความจำ
3.คู่สมรสของผู้สูบบุหรี่ มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคู่สมรสที่ไม่สูบ
   บุหรี่เป็น 2 เท่า มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจ 3 ท่า และเสียชีวิตเร็วกว่า
   ปกติถึง 4 ปี
4. คนทั่วๆไป บุคคลทั่วๆไปที่อยู่ในบรรยากาศที่ผู้อื่นสูบบุหรี่อยู่ ควันบุหรี่จะทำ
   ให้เกิดอาการเคืองตา ปวดศีรษะ คัดจมูก น้ำมูกไหล โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรค
   หอบหืดอยู่แล้ว โรคหัวใจ โรคหลอดลมอักเสบ มีอาการกำเริบเพิ่มมากขึ้น 

เมื่อไม่มีควันบุหรี่เข้าไปทำร้ายร่างกายจากการสูบบุหรี่

ภายใน 20 นาที         ความดันเลือดและชีพจรจะเต้นในระดับปกติ

ภายใน 8 ชั่วโมง        ระดับออกซิเจนในเลือดจะคืนสู่ระดับปกติ

ภายใน 24 ชั่วโมง       คาร์บอนมอนอกไซด์ที่จับแน่นอยู่กับเม็ดเลือดแดงจะถูกขจัดออกไป ปอดจะเริ่มขจัดเสมหะ

                              และสิ่งสกปรกต่างๆ จากการสูบบุหรี่ออกจากร่างกาย

ภายใน 48 ชั่วโมง       ความรู้สึกรู้รสและกลิ่นจะกลับมา

ภายใน 3 - 4 วัน         จะรู้สึกสดชื่นขึ้น ความรู้สึกรู้รสและกลิ่นจะกลับคืนมา นอกจากนั้นกลิ่นตัวก็จะปลอดกลิ่นบุหรีด้วย

ภายใน 3 สัปดาห์         การทำงานของปอดจะดีขึ้น ทำให้สามารถออกกำลังกายได้มากขึ้นกว่าครั้งที่สูบบุหรี่อยู่

ภายใน 2 เดือน           เลือดจะไหลเวียนไปสู่แขนขา และจะมีกำลังวังชาเพิ่มมากขึ้น

ภายใน 3 เดือน           ระบบการขจัดสิ่งสกปรกในปอดจะทำงานได้เป็นปกติ ขณะเดียวกัน สำหรับผู้หยุดสูบบุหรี่ที่เป็นชายนั้นในช่วงนี้เชื้ออสุจิจะกลับเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติ และจำนวนเชื้ออสุจิก็เพิ่มขึ้นด้วย

ภายใน 5 ปี                 อัตราเสี่ยงต่อการเกิดอาการหัวใจขาดเลือดจะลดลงจนเกือบเท่ากับคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่

ภายใน 10 -15 ปี          อัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคร้ายต่างๆ ที่เกิดจากบุหรี่รวมทั้งมะเร็งปอดจะมีความใกล้เคียง

                    

ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจเรื่อง พิษ ภัยของการสูบบุหรี่กันมากขึ้น 
จาการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2539 พบว่ามีผู้ยัง
สูบบุหรี่อยู่มากกว่า 11 ล้านคนในประเทศไทย
     ในจำนวนนี้มีผู้ต้องการเลิกมากกว่าครึ่ง บางคนก็สามารถเลิกได้
ด้วยตนเองเพียงแค่หยุดสูบ แต่บางคนก็ไม่สามารถเลิกได้ ซึ่งเป็น
เพราะติดสาร เสพติดที่อยู่ในบุหรี่ คือ นิโคติน และเพราะติดเป็นนิสัย หรือเป็นเพราะ
กำลังใจไม่ เข็มแข็งพอ Cig4earth สามารถเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคุณได้
 

           ถึงตรงนี้แล้วคุณจะรออะไรอีกหรือ

              คลิ๊กเพื่อสั่งซื้อสินค้า          

                   


 

Product


สินค้าแนะนำ

ดูสินค้าทั้งหมด


Link

[Most Recent USD from www.kitco.com]


ตรวจสอบสถานะ EMS


จำนวนผู้เยี่ยมชม

   

                       

 
สูบบุหรี่ไฟฟ้า-ซื้อบุหรี่ไฟฟ้าทีไหน-หาซื้อบุหรี่ไฟฟ้า-บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร -ขายบุหรี่ไฟฟ้า-ขายบุหรี่นอก-ขายถูกบุหรี่ไฟฟ้า-ราคาบุหรี่ไฟฟ้า-ราคาบุหรี่ไฟฟ้า-บุหรี่ไฟฟ้าถูก-บุหรี่ไฟฟ้าถูก-บุหรี่ไฟฟ้าถูก-ขายส่งบุหรี่ไฟฟ้า-ราคาส่งบุหรี่ไฟฟ้า-ขายส่งบุหรี่ไฟฟ้า-ขายส่งบุหรี่ไฟฟ้า-วิธีเลิกบุหรี่-แนะนำวิธีเลิกบุหรี่-หาวิธีเลิกบุหรี่-e-cigarette-buy e-cigarette-e-cigarette user-e cig-e-cig-e-cig-ซื้อบุหรี่ไฟฟ้า-หาซื้อบุหรี่ไฟฟ้า-รุ่นบุหรี่ไฟฟ้า-แบบบุหรี่ไฟฟ้า-สีบุหรี่ไฟฟ้า-ขนาดบุหรี่ไฟฟ้า-วิธีใช้บุหรี่ไฟฟ้า-แนะนำที่ซื้อบุหรี่ไฟฟ้า-เลิกสูบบุหรี่-การสูบบุหรี่ไฟฟ้า-สารพิษบุหรี่-บุหรี่มือสอง-การเลิกบุหรี่-หาอีลิควิด-รสชาติอีลิควิด-กลิ่นอีลิควิดหอม-e liquidผลไม้-ชอบe liquid-e liquid ขายดี-ห้ามสูบบุหรี่-บุหรี่ขึ้นราคา-ราคาบุหรี่-ข้อดี-ข้อเสียบุหรี่ไฟฟ้า-บุหรี่ไฟฟ้าใช้ได้จริง-บุหรี่ไฟฟ้าคุณภาพดี-เวบบอร์ดบุหรี่ไฟฟ้า-พูดคุยแลกเปลี่ยนบุหรี่ไฟฟ้า-510-901-อะตอม-ATOMIZER 

         Powerby cig4earth.com,2010 All Rights Reserved           นับคน . คอม : Realtime counter สำหรับคนไทย